תוכנית לימודים

קורס מלגזנים בשרון
ולמדריכים חדשים / ותיקים

 תוכנית לימודים מגוונת שמשלבת גם םרקטיקה וגם תאוריה התוכנית הינה תוכנית הסמכה למסלול רישיון על מלגזה

תוכן העניינים:

  • הוראת הנוהל
  • ההיבט החוקי
  • יסודות הפיזיקה
  • הכרת סוגי מלגזות
  • בטיחות
  • אחזקה
  • דידקטיקה
  • מבחן עיוני
  • תרגול מעשי ל-10 חניכים
  • מבחן מעשי במהלך התרגול