רענון עובדי עבודה בגובה


משך זמן הרענון בקורס נע בין 4-8 ש"ל, ותלוי במספר מתרעננים ובקיום חלק מעשי.

 

נושאי לימוד בהדרכת עבודה בגובה:

  • רענון בנושא חוקים ותקנות.
  • אחזקה וביקורת שגרתית ויומית.
  • מתן דגשים בבטיחות בעבודה בגובה.
  • תהליכי טעינה ופריקה נכונים.
  • סקירת תאונות מהעת האחרונה.
  • פורום פתוח - שאלות ותשובות בנושאי בטיחות בעגורנים.
  • תרגול מעשי )אופציונאלי - בתוספת זמן(.