תוכנית לימודים לרענונים שנתיים בנושא מלגזות


קורסי רענון  אלו מועברים לעובדים בעלי רישיון על מלגזה

משך הרענון 4-8 ש"ל, תלוי במספר מתרעננים ובקיום חלק מעשי.

 

נושאי לימוד:

  • רענון בנושא חוקים ותקנות.
  • אחזקה וביקורת שגרתית ויומית.
  • מתן דגשים בבטיחות.
  • טעינה ופריקה נכונים.
  • סקירת תאונות מהעת האחרונה.
  • סוגי מלגזות - חידושים בתחום.
  • פורום פתוח - שאלות ותשובות בנושאי בטיחות בעגורנים.
  • תרגול מעשי )אופציונאלי - בתוספת זמן(.